Zakup i dostawa octanu etylu

» Opis zapytania

Zakup i dostawa octanu etylu parametry
zgodnie z załączoną charakterystyką jakościową Nr 40 PZS Z

Ilość : około 1000 litrów do styczeń 2019 roku

Pierwsza dostawa: około 150 litrów

wrzesień 2018 roku

/ pozostała ilość :dostawa sukcesywna na osobne wywołanie e mailem /
Wielkość jednorazowej dostawy : około 150 litrów

Sposób pakowania :
pojemniki po 20 lub 30 litrów

Wymagany atest przy dostawie

Baza dostawy : CIP Bieruń
zgodnie z Incoterms 2010 r.

Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Warunki płatności : przelew 60 dni

W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej próby w ilości 5 litrów celem przeprowadzenia prób technologicznych.

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się