Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - „Modernizacja systemu odpylania przesypu biomasy z przenośnika biomasy PZ1 dla kotła OFz - 201 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II”

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.
W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający poinformuje i udostępni Wykonawcom Specyfikację warunków zamówienia w celu złożenia ofert.
Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka pytania/informacje) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z modernizacja mającą na celu ograniczenie nadmiernego pylenia i tworzenia się atmosfery zagrożenia wybuchem w rejonie przesypów z przenośnika taśmowego biomasy PT-1 na przenośnik zgrzebłowy PZ-2 dla bloku OFz-201 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II.
Modernizacja przewiduje zabudowę 2-ch zespołów odciągowych na przenośniku zgrzebłowym PZ-2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się