Dostawa zawieszek odblaskowych z PCV

» Opis zapytania

Dostawa zawieszek odblaskowych jednostronnych i dwustronnych z PCV fi 110mm, fi 250 mm, fi 300 mm , trójkatnych 220x220x60mm i prostokatnych 220x60 mm
Wymagana dokumentacja:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
2. Atesty.
3. Deklaracja zgodności od producenta.

Dostawy w miejsce wskazane w zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy, 7 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się