Dostawa wskaźników, tarcz, latarni i znaków

» Opis zapytania

Dostawa wskaźników, tarcz, latarni i znaków do Sekcji Eksploatacji w Działdowie, Olsztynie i Ełku na koszt sprzedającego w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. Asortyment i ilości wg specyfikacji dostaw. Dostarczone wskaźniki, tarcze, latarnie i znaki muszą mieć ustalone standardy jakościowe spełniające warunki właściwych norm w asortymencie, muszą być wykonane zgodnie z instrukcją sygnalizacji Ie-1 oraz "Wymaganiami technicznymi dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102" część I i II wprowadzonymi Zarządzeniem nr 43/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Do dostawy musi być dołączona deklaracja zgodności. Odbiór dostaw będzie następował na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się