Przegląd kopertownicy

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądu pogwarancyjnego kopertownicy DI200 stanowiącej wyposażenie Działu Spraw Pracowniczych i Płac (Biuro Zarządu PMT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin).

Termin realizacji: do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Warunki płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Odbiorca reguluje swoje zobowiązania w mechanizmie podzielonej płatności.

W formularzu ofertowym należy określić:
- koszt wykonania usługi [zł netto].

Informacje dotyczące przetwarzania przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. danych osobowych Kontrahentów znajdują się na stronie: www.pmtrans.pl/RODO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się