Ocena możliwości zwiększenia efektywności redukcji zanieczyszczeń w istniejącym układzie technologicznym wraz ze wskazaniem ewentualnych kierunków poprawy szczególnie w zakresie ChZT , BZT5, OWO

» Opis zapytania

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900. Wysokość kapitału zakładowego: 469.907.900,00 zł. NIP 692-10-10-700, REGON 390390792.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

"Ocena możliwości zwiększenia efektywności redukcji zanieczyszczeń w istniejącym układzie technologicznym wraz ze wskazaniem ewentualnych kierunków poprawy szczególnie w zakresie ChZT, BZT5, OWO".

3. INNE:

Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Badania i rozwój
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Usługi finansowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się