Wykonanie usługi przeglądu i płukania stacji chłodzącej na stanowisku kucia oraz chłodni Bora 750/600PRO12/0,55 na Wydziale Kotew - Zakład Polkowice.

» Opis zapytania

Przegląd i płukanie stacji chłodzącej generator na stanowisku kucia oraz chłodni Bora 750/600PRO12/0,55 (wentylatorowa chłodnia wody na basenie wykonanym z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym) na Wydziale Kotew w Zakładzie w Polkowicach zgodnie z załączona dokumentacją.
Możliwa wizja lokalna.
W sprawach wizji i technicznych proszę o kontakt z panem
Piotrem Dąbskim 76/847 08 19; 663151331 lub z panem Ryszardem Delążkiem 76/ 8470 924 e-mail: ryszard.delazek@kghmzanam.com

Termin realizacji : sierpień 2018
Warunki płatności - przelew 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru bez uwag podpisany przez obie strony - druk obowiązujący u Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się