Dostawa wodorotlenku sodu w postaci stałej ( granulat, pastylki, płatki) dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziała Elektrownia Stalowa Wola

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenie oferty na dostawę:

- WODOROTLENKU SODU GAT.I W/P NA 100 PROC. (732-602-120-0) - w łącznej ilości: 500,00 kg.

-----------------------------------
Uwagi:
Wodorotlenek sodu w postaci stałej (granulat, pastylki, płatki), czystość min. 99,5%, gatunek I. Pakowany w workach lub pojemnikach plastikowych 25 kg.

Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie karty charakterystyki produktu.

Z uwagi na pilność zakupu oraz fakt, że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia kolejnej Rundy zapytania prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem rabatu cenowego.
------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul Energetyków 13 - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy wymagany przez Zamawiającego do 01.09.2018r. (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: - karta charakterystyki substancji oraz świadectwo badań zawierające m. in. informacje o dacie produkcji, ilości oraz stężeniu dostarczonego wodorotlenku sodu.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm w przeliczeniu na 100 proc., na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się