zakup pręta kutego

» Opis zapytania

zakup prętów kutych w gat. 45HNMF Dostawa do mag.nr 106 w Legnicy w terminie 14.09.2018
Ofertę należy złożyć z zachowaniem 60 dniowego terminu płatności

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Zespół Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Materiałami Górniczymi, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zespół Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Materiałami Górniczymi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się