Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania wraz ze śniadaniem policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla:
1) maksymalnie 100 osób, w okresie co najmniej od 10 września do 1 listopada 2018 roku;
2) maksymalnie 45 osób, w okresie co najmniej od 26 listopada 2018 roku do 17 stycznia 2019 roku.
2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi musi się znajdować na terenie miasta Krakowa.
3. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zakończenia świadczenia usług może być wydłużony w przypadku wydłużenia staży adaptacyjnych. Oprócz przypadków wymienionych w ust. 4 i 5 przedłużenie staży może dotyczyć pojedynczych osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby spowodowanej np. chorobą, o długość tej choroby.
4. Zamawiający dopuszcza przerwy w czasie realizacji zamówienia, w sytuacjach wyjątkowych związanych ze specyfiką działalności Zamawiającego, jednak nie będzie to więcej niż 5 dób hotelowych dla wszystkich osób objętych zamówieniem.
5. Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy maksymalnie dwie przerwy w świadczeniu usług. Przerwy nie mogą być dłuższe niż w sumie 7 dni. W czasie przerw policjanci zostaną wykwaterowani. Termin realizacji usług zostanie wydłużony o czas przerw.
6. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej.
7. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się