dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka

» Opis zapytania

Część I - Rękawice specjalne strażackie: ilość zamawiana - zamówienie podstawowe 328 par. - ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji - 335 par.;
Część II - Ubranie specjalne strażaka (kurtka i spodnie): ilość zamawiana - zamówienie podstawowe 327 szt. - ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji - 335 szt.;
Część III - Buty strażackie gumowe: ilość zamawiana - zamówienie podstawowe 327 par.
- ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji – 335 par;
Część IV - Hełm strażacki z latarką nahełmową: ilość zamawiana - zamówienie podstawowe
327 szt. - ilość maksymalna z uwzględnieniem prawa opcji- 335 szt.
Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych wraz z określeniem terminu jej wykonania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się