Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, wzorców i materiałów referencyjnych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) odczynników chemicznych, wzorców i materiałów referencyjnych z dopuszczeniem ofert częściowych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie podzielone jest na 5 zadań. Przedmiot zamówienia obejmuje również każdorazowe dostarczanie odczynników, wzorców i materiałów referencyjnych do siedziby Zamawiającego w Warszawie, Delegatury w Radomiu oraz Delegatury w Ciechanowie wraz z wniesieniem ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się