Modernizacja gospodarki osadowej w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pieckach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace w poniższym zakresie: „Modernizacja gospodarki osadowej w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pieckach”. Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:Budowa dwóch oddzielnych zbiorników zagęszczaczy grawitacyjnych z dnem stożkowym wyposażonych w prętowe mieszadła wolnoobrotowe na osad nadmierny, ocieplenie i przykrycie istniejących zbiorników zagęszczaczy. Zakres zamówienia: A. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego. B. adaptacja projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań oferowanej instalacji – jako opcja w przypadku konieczności wykonania zamiennego projektu budowlanego, C. uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, jeżeli takie będzie wymagane, D. prace przygotowawczo-rozbiórkowe, E. prace ziemne, F. prace budowlano-konstrukcyjne, G. dostawa i montaż urządzeń, H. instalacje sanitarne, I. instalacje elektryczne, J. sieci zewnętrzne, K. uporządkowanie terenu. L. uruchomienie, testy i rozruch, M. wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i instalacji, Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ, zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, oraz przeszkolenia obsługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Polna 3a
Piecki 11-710
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Polna 3a
Piecki 11-710
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się