Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Zalesie w roku szkolnym 2018/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie gorących posiłków w termosach oraz ich wydanie uczniom w szkołach na terenie Gminy Zalesie w okresie od 17.09.2018 r do 14.06.2019 r. (łącznie 167 dni) od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Przygotowane posiłki powinny być pełnowartościowe pod względem odżywczym, różnorodne, sporządzone zgodnie z zasadami żywienia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół Gminy Zalesie.
Łączna dzienna ilość wydanych posiłków 223 sztuk

1/ Wykonawca będzie przygotowywał oraz dostarczał posiłki, zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przygotowanie i dostarczenie do szkoły zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP.
2/ Wykonawca zapewni należytą jakość usługi, a w szczególności, że wszystkie dostarczone
posiłki wykonywane będą z produktów naturalnych, wysokiej jakości i zawsze świeżych
posiadających aktualne terminy ważności oraz o wartości odżywczej i kalorycznej co
najmniej 450 kalorii. Wyklucza się sporządzanie potraw z proszku oraz gotowych
półproduktów. Proces produkcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP.
3/ Posiłki będą dowożone gorące (temperatura minimum zupy 750 C, drugiego dania 65oC),
w opakowaniach zbiorczych ( termosach ) spełniających wymagania sanitarno- higieniczne.
4/ Samochód do przewozu posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz
spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.
5/ Naczynia niezbędne do podania posiłków oraz sztućce zapewnia Zamawiający.
6/ Porcjowanie, wydanie posiłków dzieciom , sprzątanie naczyń i pomieszczeń z zastosowaniem właściwych środków higienicznych po posiłkach zapewnia Wykonawca .
7/ Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające przeszkolenie osoby wydającej posiłki w zakresie higieny wydawania posiłków i zmywania naczyń oraz zapewnia osobie wydającej fartuch i nakrycie głowy
8/ Wykonawca zobowiązuje się do odbioru resztek pokonsumpcyjnych.
9/ Utrzymanie w czystości termosów do przewozu posiłków zapewnia Wykonawca.
10/ W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami SIWZ z innych źródeł.
11/ Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym w szczególności koszty
wytworzenia, transportu, rozładunku i wniesienia posiłków do stołówki szkolnej oraz ich wydania i odbiór resztek po posiłkach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się