Usługa nasadzenia drzew i krzewów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nasadzenia drzew i krzewów.
2. Nasadzenie drzew i krzewów dokonane będą w następujących lokalizacjach i ilościach:
2.1 Teren Jednostki Wojskowej 1158 Gucin 58a, 98-113 Buczek:
• 36 szt. żywotnika zachodniego Thuja danica o śr. 40-50 cm,
• wg projektu nasadzeń – załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt nasadzeń wraz z wykonaniem systemu podlewania kropelkowego.
2.2 Teren Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz wg odrębnego zestawienia:
3. Parametry materiału szkółkarskiego: Materiał szkółkarski roślin musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Zachowane powinny być proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia
i agrotechniki. Rośliny muszą być dostarczone z bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa musi być dobrze wykształcona i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Prosto rosnące gatunki i formy muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik. Barwa igieł w przypadku drzew iglastych, musi być typowa dla odmiany, odstęp pomiędzy okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny.
4. Przygotowanie podłoża do nasadzeń: Mieszanka podłożowa do zasypania dołów przy sadzeniu drzew musi być odpowiednia, charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, być odporna na osiadanie, posiadać startową dawkę nawozu mineralnego o kontrolowanym uwalnianiu składników
i przedłużonym działaniu.
5. Wykonawca udzieli min. 6 miesięcznej gwarancji na posadzone rośliny.
W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do:
1. stałego odchwaszczania i koszenia traw wg potrzeb;
2. podlewania wg potrzeb;
3. nawożenia wg potrzeb;
4. zabiegów ochronnych przeciwko zwierzętom, chorobom grzybowym
i szkodnikom - wg potrzeb;
5. cięć pielęgnacyjnych i formujących;
6. wymiany uschniętych roślin wg potrzeb.

Uwaga: Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za żywotność nowo nasadzonych drzew i krzewów oraz ewentualne konsekwencje w przypadkach ich uschnięcia w trakcie trwania przyjętego okresu ich gwarancji i pielęgnacji. W razie obumarcia któregoś z posadzonych drzew lub krzewów należy go zastąpić nowym egzemplarzem tego samego gatunku i o wysokości uwzględniającej potencjalny przyrost drzew/krzewów wynikający z upływu czasu od momentu nasadzeń. Dla każdej z tych roślin Wykonawca udzieli nowej gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą, liczonej od dnia wymiany rośliny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się