Usługa nasadzeń drzew na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu wraz z ich dostawą i 3-letnią pielęgnacją w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wro”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje - usługę nasadzeń drzew na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu wraz z ich dostawą i 3-letnią pielęgnacją w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wro”. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy oraz Załącznik nr 3 do wzoru umowy - opis przedmiotu zamówienia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Dostawa i nasadzenie drzew: będzie wykonane w ramach organizacji społecznej akcji sadzenia drzew z mieszkańcami Wrocławia w dniu 6 października 2018r.
Termin nasadzeń może ulec zmianie na inny termin październikowy, o czym Wykonawca będzie poinformowany przez Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem.
2. Trzyletnia pielęgnacja gwarancyjna – 3 lata od podpisania protokołu odbioru prac, obejmujących dostawę i nasadzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się