Dostawy sukcesywne środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

„Dostawy sukcesywne środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego, i ochronnego”

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się