Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej w Projekcie pt.: Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty studyjnej . Zamówienie dzieli się na dwie części:
Część I
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 – dniowej wizyty studyjnej dla 25 osób w Szwecji w celu wymiany doświadczeń i zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie deinstytucjonalizacji osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona i osób starszych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ..
Część II
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 – dniowej wizyty studyjnej dla 25 osób w Niemczech w celu wymiany doświadczeń i zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie deinstytucjonalizacji osób chorych neurologicznie, w tym
z chorobą Alzheimera, Parkinsona i osób starszych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się