KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I OBSŁUGA JEDNODNIOWEJ KONFERENCJI KRAJOWEJ W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PN. „ROZWÓJ KOMPETENCJI PIELĘGNIARSKICH”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, postępowanie znak: ZZP-160/18

» Opis zapytania

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I OBSŁUGA JEDNODNIOWEJ KONFERENCJI KRAJOWEJ
W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PN. „ROZWÓJ KOMPETENCJI PIELĘGNIARSKICH”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji dla maksymalnie 220 (dwustu dwudziestu) osób, która odbędzie się w Warszawie w dniu 18 października 2018 r., w szczególności:
• Zapewnienie sali konferencyjnej mogącej pomieścić co najmniej 220 osób i sali do usługi cateringowej i kelnerskiej wraz z odpowiednim sprzętem technicznym;
• Zapewnienie usługi cateringowej i kelnerskiej;
• Zapewnienie co najmniej 15 bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji;
• Zapewnienie materiałów konferencyjnych poprzez wykonanie, skompletowanie i przekazanie materiałów konferencyjnych każdemu uczestnikowi konferencji, tj. 220 sztuk pendrive i 220 sztuk identyfikatorów imiennych dla każdego uczestnika konferencji oraz dodatkowo 10 sztuk identyfikatorów bez wskazania uczestnika konferencji).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się