Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę środków czystości na potrzeby do SP ZOZ w Hajnówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny:
39830000-0 środki czyszczące i polerujące,
33741100-7 środek do mycia rąk ,
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych i po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.
Planowany termin realizacji zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy od zawarcia umowy .
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu
3 dni roboczych od złożenia zamówienia - loco obiekty Zamawiającego (Magazynu Technicznego SP ZOZ w Hajnówce.), w godzinach przyjęć towaru (8.00-14.00).
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się