Usługa cateringowa dla dzieci, które będą uczęszczać do Punktów Przedszkolnych w Stupsku, Morawach i Wyszynach Kościelnych na terenie Gminy Stupsk

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 88 dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 – 5 lat, które będą uczęszczać do Punktów Przedszkolnych w Stupsku, Morawach i Wyszynach Kościelnych na terenie gminy Stupsk, w okresie od 03.09.2018r. – 30.06.2019r.
2.Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja Przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3.Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach (po uprzednim ustaleniu z poszczególnymi Kierownikami ds. merytorycznych), z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.
4.Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy: od 03.09.2018r. do 30.06.2019r. - 17600 śniadań; 17600 obiadów dwudaniowych; 17600 podwieczorków. W 2018r. – 7040 śniadań; 7040 obiadów dwudaniowych; 7040 podwieczorków. W 2019r. - 10560 śniadań; 10560 obiadów dwudaniowych; 10560 podwieczorków.
5.Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154 ze zm.) oraz musi obejmować: śniadanie - zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.; obiad - zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. -surówka, kompot lub napój; podwieczorek - kanapka lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna.
6.Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany jest przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych (1 tydzień) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
7.Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
8.Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
9.Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków.
10.Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
11.Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
12.W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
13.W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
14.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
15.Cena jednostkowa posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
16.Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
17.W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się