Modernizacja systemu odprowadzania ścieków kwaśnych oraz odwodnienia stacji transformatorowej.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest realizacja zadania pn. „Modernizacja systemu odprowadzania ścieków
kwaśnych oraz odwodnienia stacji transformatorowej", który należy zrealizować w oparciu o Dokumentację projektową stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ (wersja elektroniczna dokumentacji udostępniana jest zainteresowanym Wykonawcom na podstawie oświadczenia o zachowaniu poufności - Załącznik nr 9 do SIWZ, którego podpisany skan należy przesłać do Operatora postępowania poprzez Platformę Zakupową SWZ - Zakładka Pytania/odpowiedzi),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się