„Przeglądy okresowe budynków i budowli Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w latach 2018-2021”

» Opis zapytania

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kontroli:

1). Okresowej (rocznej) obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego (70 obiektów, pozycje od 1 do 70 załączonego wykazu):

a) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,


2). Okresowej (5 letniej) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków i budowli, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia (7 obiektów, pozycje od 64 do 70 załączonego wykazu) zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz wystawienie protokołów,

3). Okresowej (rocznej) 2 budynków: budynku „B” (poz. 2. załączonego wykazu) i budynku Zakładu Radioterapii (poz. 9. załączonego wykazu) - powierzchnie zabudowy przekraczające 2 000 m2, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz wystawienie protokołów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się