UREGULOWANIE PUNKTOWEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO – TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁKI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki polegającej na między innymi:
- budowie pomostu – na fragmencie jeziora Miłkowskiego;
- budowie wiaty – stanowiącej zaplecze dla planowanych imprez i wydarzeń;
- budowie parku linowego – publicznie dostępnej instalacji, tj.: lin rozpiętych między drzewami i słupkami;
- budowie mini-aquaparku – obiekt przeznaczony do letniego korzystania, wypełniony wodą z różnego rodzaju zjeżdżalniami wodnymi;
- budowie ścieżki rowerowej – urządzenie imitujące ścieżkę rowerową do ekstremalnej jazdy (tor z przeszkodami);
- instalacji oświetlenia solarnego – budowa oświetlenia doświetlającego nowe urządzenia oraz zapewniającego bezpieczeństwo.

Planowana inwestycja znajduje się na działkach geodezyjnych: nr 25 – jezioro Miłkowskie – własność Skarb Państwa, nr 12 oraz nr 11/2 – własność Inwestora: Gmina Miłki.
Szczegółowy zakres robót oraz sposób wykonania i odbioru prac określają:
1) Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 11/2 i 12 w m. Miłki – tereny rekreacyjne,
2) Projekt zagospodarowania terenu – pomost drewniany,
3) Przedmiar robót,
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „Specyfikacją Techniczną”
które łącznie stanowią Załącznik D do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się