Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa cateringowa wraz z kompleksową obsługą w dniu 11.10.2018 r. podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ): 55520000-1-usługi dostarczania posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się