Dostawa sprzętu na potrzeby kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA:- Zadanie nr 1 (sprzęt do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy): a)symulator pacjenta dorosłego – 1 szt. b) zaawansowany fantom als dziecka – 1 szt. c) trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły – 4 szt. d) zestaw r1 – 3 szt. e) zestaw fantomów bls – 4 zestawy f)nosze podbierakowe – 4 szt. g) deska, pasy zabezpieczające do deski, stabilizator głowy – 4 szt. h) trenażer do uciśnięć nadbrzusza – 4 szt. i) aed szkoleniowy – 4 szt. - Zadanie nr 2 (zestawy pomocnicze do prowadzenia zajęć z tematyki wypadku masowego): a) triage – zestaw segregacyjny – 4 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) stanowią: załącznik nr 2 do SIWZ (Zadanie nr 1) i załącznik nr 3 do SIWZ (Zadanie nr 2).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się