.: Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” etap- V - dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej , ogrodniczej i stolarskiej .

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest : Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” V etap- dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej ,ogrodniczej i stolarskiej wg ilości i rodzaju określonych w wykazie stanowiącym zał. nr. 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia jest został podzielony na 5 części tj. :
Część 1 - Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby CIS Poraj
Część 2- Zakup i dostawa materiałów wykończeniowych na potrzeby CIS Poraj
Część 3-Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sanitarnych,
instalacji C.O., kanalizacji wewnętrznej na potrzeby CIS Poraj
Część 4 - Zakup i dostawa materiału drzewnego na potrzeby CIS Poraj
Część 5 -Zakup i dostawa krzewów, drzew i kwiatów na potrzeby pracowni ogrodniczej CIS Poraj
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentów zgodnie z zał. nr. 1 do niniejszej SIWZ, w którym wskazano asortyment i ich przewidywaną ilość. Wszelkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe i najwyższej jakości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się