Przetarg nieograniczony na świadczenie dostaw obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem w 2018 roku przy ul. Chramcówki 27 i Nowotarska 42

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw na potrzeby stołówki szkolnej - gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem.
Zamawiający planuje, że: dziennie należy dostarczyć około 240 obiadów, w roku 2018 (od 5 września do 21 grudnia ) należy dostarczyć około 18240 obiadów, tj. 240 obiadów x 76 dni.
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów według zamówień uczniów.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana liczba 18240 przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się