Dostarczenie, montaż i uruchomienie robota wraz z oprogramowaniem i źródłem spawalniczym dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, zwanej dalej - dostawa robota.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie uniwersalnego robota o min. 6 stopniach swobody ruchu, na który składają się:
• Robot min. 6-osiowy z pełnym zestawem funkcjonalnym niezbędnym do działania (zasilacz, panel operatorski, okablowanie, akcesoria montażowe itp.),
• Źródło spawalnicze skonfigurowane do pracy z robotem
• oprogramowanie symulacyjne, umożliwiające wizualizację ruchów robota oraz stanowiska roboczego i otoczenia
• oprogramowanie umożliwiające / ułatwiające programowanie robota spawalniczego
• dokumentacja zawierająca m in.:
 architekturę maszyny,
 testy akceptacyjne,
 certyfikaty wraz z deklaracją zgodności,
 dokumentację konfiguracyjną,
 dokumentację eksploatacyjną.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona lub wskaże lub zaakceptuje wskazanego przez zamawiającego uprawnionego wykonawcę montażu maszyny (instalatora), który dokona ostatecznej konfiguracji, podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej w siedzibie Zamawiającego, uruchomienia, przeprowadzenia testów oraz szkolenia podstawowego dla personelu technicznego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na sprzęt używany. Wymagania: data produkcji sprzętu nie starsza niż 2017r., pełna sprawność techniczna, udzielenie gwarancji min 24 miesięcznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria narzędziowe
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się