Realizację świadczenie usługi cateringowej: śniadanie, obiad, podwieczorek dla przedszkolaków z przedszkola w Jeżowie Sudeckim, 58-521 Jeżów Sudecki ul. Kręta 27" w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki

» Opis zapytania

1) Przedmiot szacunku obejmuje świadczenie usługi cateringowej: śniadanie, obiad, podwieczorek dla przedszkolaków z przedszkola w Jeżowie Sudeckim. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków, w tym ciepłych posiłków, dostarczanie do placówki trzy razy dziennie w godzinach 8.10 śniadanie, 11.15 obiad oraz 13.00 podwieczorek dla dzieci przedszkolnych, wydawanie 5 x w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem przerw w dni wolne oraz przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu 2019 r.) w okresie od 03.09.2018 – 30.08.2019 r. razem przez 228 dni, czyli dla 81 dzieci przypada 81 szt. śniadań, 81 szt. obiadów dwudaniowych, 81 szt. podwieczorków oraz zabieranie naczyń brudnych po wydaniu posiłków. Usługobiorca ma obowiązek zapewnić min. dwa dowozy posiłków z trzema daniami (3) – śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek. Dopuszcza się dowóz śniadania z I daniem obiadowym i II dania z podwieczorkiem.
Szczegółowy opis zakresu rzeczowego projektu:
1. Zamówienie będzie realizowane w dni robocze, w terminie od 03 wrzesień 2018 r. do 30 sierpień 2019 r.
2. Szczegółowy harmonogram dostarczania cateringu Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy
na bieżąco, minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Szczegółowe menu będzie uzgadniane z Wykonawcą z tygodniowym wyprzedzeniem. Menu musi uwzględniać odrębne posiłki dla przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi w ilości ok 5 % ogólnej liczby posiłków.
4. Zamawiający przewiduje, że cateringiem objętych zostanie 84 przedszkolaków przy średniej frekwencji 85 % co daje dzienne zamówienie posiłków na średnim poziomie 81 kompletów.
5. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
6. Do wyceny całości zamówienia w okresie jego realizacji należy przyjąć orientacyjną ilość posiłków dla 81 dzieci- 81 szt. śniadań, 81 szt. obiadów dwudaniowych, 81 szt. podwieczorków.
7. Zamawiający informuje, że wskazana poniżej ilość posiłków ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilość dziennych posiłków może ulec zmianie i wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i obecności dzieci w przedszkolu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmniejszenia ilości posiłków, które są uzależnione od obecności dzieci w danym dniu w przedszkolu.
8. O zmianach ilości zamawianych na dany dzień posiłków Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną (wg. wyboru Zamawiającego) najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 14:00. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznej zmiany ilości zamówionych wcześniej posiłków, do godziny 07:30 w dniu następnym, o ile Wykonawca wyrazi zgodę na taką zmianę, z uwagi na to, że nie jest możliwe podanie wyprzedzająco dokładnej liczby dzieci korzystających z posiłków w danym dniu.
9. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w przedszkolu w Jeżowie Sudeckim. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do przedszkola.
10. Zakres świadczonych usług obejmuje:
10.1. Przygotowanie śniadania, w ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dla każdego przedszkolaka:
Sposób podania: z zapewnieniem zastawy ceramicznej lub szklanej (filiżanki, talerzyki, szklanki), sztućców, niezbędnych naczyń i serwetek.
Naczynia i resztki posiłku należy zabrać po zakończonym posiłku.
10.2. Przygotowanie obiadu na gorąco, w ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dla każdego przedszkolaka: zgodnie z normami.
a) 1 zupy;
b) dania głównego;
c) sałatki;
d) ciepłego dodatku do dań na gorąco ( np. ziemniaki opiekane, makaron, ryż).
Wielkości posiłku zgodnie z normami.
Sposób podania: z zapewnieniem zastawy ceramicznej lub szklanej (filiżanki, talerzyki, szklanki), sztućców, niezbędnych naczyń i serwetek.
Naczynia i resztki posiłku należy zabrać po konsumpcji gości lub w miarę możliwości w czasie jej trwania.
Obiady będą dostarczane w termosach cateringowych lub specjalnych pojemnikach izolacyjnych, pozwalających na utrzymywane obiadów we właściwej temperaturze przez cały czas ich serwowania.
10.3. Przygotowanie podwieczorku, w ramach którego Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dla każdego przedszkolaka: zgodnie z normami.
Sposób podania: w formie z zapewnieniem zastawy ceramicznej lub szklanej (filiżanki, talerzyki, szklanki), sztućców, niezbędnych naczyń i serwetek.
Naczynia i resztki posiłku należy zabrać po zakończonym posiłku.
11. Wszystkie dania oraz napoje gorące podane zostaną w naczyniach ceramicznych lub szklanych niejednorazowego użytku, napoje zimne serwowane będą w szklankach, do konsumpcji przygotowane zostaną sztućce metalowe (niealuminiowe). Użyta zastawa będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana. Każde z dań obiadowych zostanie opisane listą składników użytych do przygotowania, w szczególności potencjalnych alergenów.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia do przedszkola w Jeżowie Sudeckim w godzinach ustalonych z Zamawiającym i zapewnienia obsługi technicznej w zakresie przygotowania, uprzątnięcia i odbioru brudnej zastawy niezwłocznie po zakończeniu posiłku;
13. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyką podania. Produkty przetworzone (takie jak kakao, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia).
14. Podane gramatury dotyczą dań i posiłków po obróbce termicznej.
15. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Zamawiającego, Wykonawca uwzględni w menu specjalne dania dla osób wymagających określonej diety ze względów zdrowotnych.

16. Posiłki - powinny dostarczyć ok. 70% energii całodziennej racji pokarmowej:
a) śniadanie powinno dostarczyć ok.25 % energii całodziennej
b) obiad powinien dostarczyć ok.30% energii całodziennej
c) podwieczorek powinien dostarczyć ok. 15% energii całodziennej
d) zalecana ilość kalorii w wyżywieniu całodziennym ok.1400 kcal,
e) zalecana ilość kalorii w wyżywieniu przedszkolnym ok.1000-1100 kcal.
Zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z otrzymana informacją od zamawiającego.
3.1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:
a) muszą być ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych.
b) przy sporządzaniu posiłków muszą być przestrzegane i stosowane wymagania zdrowotne żywności oraz wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jak również zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),
2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),
3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków),
4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych, zapewniając różnorodność diety, właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetycznie przygotowane i podane).
c) posiłki powinny być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego;
d) posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej, przy zachowaniu wartości odżywczej minimum 1000 kcal, urozmaicone oraz w ciągu jednej dekady nie powinny się powtarzać,
e) posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie jadłospisu przygotowanego przez technologa żywienia lub dietetyka zawierający diety dla dzieci w zależności od indywidualnych potrzeb zgodnie z otrzymaną informacją od zamawiającego
f) posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz spełniać wymogi zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 2-6 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
g) posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych, zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przewożenie w innych pojemnikach i/lub naczyniach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, za zgodą pisemną (zgodnie z oryginałem dokumentów).
h) posiłki powinny być przewożone samochodem dostawczym dopuszczonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu posiłków.

3.2. Zamawiający wymaga żeby jadłospisy były sporządzane przez uprawnionego dietetyka( osoba posiadająca kwalifikacje dietetyka)
Dzienny jadłospis obejmuje:
a)śniadanie: zupa mleczna lub produkt fermentowany mleczny z dodatkiem płatków owsianych, kukurydzianych, ryżowych, musli, manny, kanapki z pieczywa pełnoziarnistego, herbata.
b)obiad: zupa, drugie danie i surówka, kompot, sok owocowy 100% lub herbatka owocowo/ziołowa. Drugie dania powinny uwzględniać udział węglowodanów (ziemniaki, kasze, ryże, makarony), białka (ryba, mięso drobiowe, chuda wołowina), witamin i składników mineralnych w postaci surówek ze świeżych lub ugotowanych warzyw. Z dań mącznych zaleca się m. In. Pierogi, kluski śląskie, kopytka, naleśniki.
c)podwieczorek: kanapka z pieczywa pełnoziarnistego, świeże owoce, koktajle owocowo-mleczne, kisiele i galaretki, budynie z dodatkiem świeżych owoców, soki owocowe owocowo- warzywne 100% lub świeże (jednodniowe).
3.3. W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić naczynia do wydawania posiłków:
a) wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojemników na czyste i zużyte naczynia oraz naczynia wielokrotnego użycia. Istnieje możliwość skorzystania z sztućców znajdujących się w przedszkolu.
b) wykonawca zobowiązany jest do odbierania resztek po posiłkach w tym samym dniu, najpóźniej do godziny 16.00.

3.4. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły, należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorem przedszkola.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, p.poż. i higieniczno - sanitarnych. Odpowiada on za ich działania oraz za działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami higieniczno – sanitarnymi i porządkowymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się