Dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznych dla szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznych dla szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
3.2 Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj. w szczególności:

Część I
Lp. Przedmiot zamówienia Liczba sztuk
1 Zestaw szaf magazynowych 1
2 Stanowisko robocze- obróbka materiałów 1
3 Stanowisko robocze 9

Część II
Lp. Przedmiot zamówienia Liczba sztuk
1 Szafa mroźnicza 1
2 Szafa chłodnicza 1
3 Piec konwekcyjno- parowy 1
4 Okap z kondensatorem pary 1
5 Zmywarka do naczyń 1
6 Robot wielofunkcyjny (szatkownica-cutter) 1
7 Miesiarka planetarna 1
8 Wilk do mięsa 1
9 Automatyczny ekspres do kawy 1
10 Kuchenka mikrofalowa 1
11 Pakowarka próżniowa 1
12 Okap centralny-zestaw 1
13 Kuchenka indukcyjna 9

3.3 Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie ww. części zamówienia.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3.5 Informacje dodatkowe:
Sprzęt musi być fabrycznie nowy.
Sprzęt musi mieć atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością.
Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.
3.6 Kody CPV: 3922100-7- Sprzęt kuchenny, 39141000-2- Meble i wyposażenie kuchni.

3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się