Przetarg nieograniczonym na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ulicy Łukasiewicza 1 rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II o parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ określa również warunku dostawy i transportu oraz wymagania dodatkowe dotyczące surowca. Dostawa w zawieszonej akcyzie (dostawa pomiędzy składami podatkowymi w zawieszonej akcyzie) w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – EMCS (Excise Movement and Control System).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się