Działania ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Bielawa”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu czynnej ochrony przyrody w rezerwacie „Bielawa”, obejmujących wycięcie nalotu i odrośli drzew, głównie brzozy, na bezleśnej części torfowiska.
2. Zamówienie obejmuje wycięcie nalotu i odrośli drzew, głównie brzozy, na powierzchni 81,6 ha, z fragmentów siedlisk: 7120 (torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji), 7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska), 4010 (wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym), 4030 (suche wrzosowiska), położonych w centralnej i południowej części rezerwatu, w tym na powierzchni 16,5 ha z której brzozę usunięto w 2017 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest wyciąć odrośla drzew jak najniżej, w miarę możliwości przy samym gruncie wraz z szyjkami korzeniowymi, bez niszczenia sąsiadujących roślin chronionych. Biomasę należy zostawić w miejscu jej wycięcia.
4. Rezerwat przyrody „Bielawa” zlokalizowany jest na gruntach gmin: Krokowa, Puck i Władysławowo, w powiecie puckim, w woj. pomorskim.
5. Powierzchnia objęta zamówieniem obejmuje fragmenty działek ewid. nr 499/2, 499/4, 499/5, 503/3, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa o łącznej pow. 81,6 ha.
6. Powierzchnię objętą zamówieniem podzielono na potrzeby zamówienia na robocze obszary: A, B, C, F, G, a ich lokalizację przedstawiono w załączniku do OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się