MATERIAŁY I NARZĘDZI DO AKCJI ZIMA NA SEZON 2018/2019 - MATERIAŁY I NARZĘDZI DO AKCJI ZIMA NA SEZON 2018/2019

» Opis zapytania

Dostawa materiałów i narzędzi do akcji zima na sezon 2018/2019 dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1.

Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Dostawa na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do magazynów:
• Opole Groszowice, ul. Popiełuszki 57a.
• Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ogrodowa 26.
• Kluczbork ul. Wołczyńska 13.
• Nysa ul. Kolejowa 2D.

Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 14.09.2018r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały budowlane
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Narzędzia
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się