Dostawa środka czyszczącego odkamieniającego SKALER + S dla TWD ZG Brzeszcze

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowy, Zamawiający żąda wyrobu, do skompletowania którego użyto wyłącznie nowych materiałów, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt, własnym staraniem do miejsca przeznaczenia w terminie do 14 dni od daty zamówienia.
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach: od 6:00 do 13:00.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji na jakość przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu po dostawie całości przedmiotu zamówienia.

Wymagania przedmiotowe oraz wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia:
1. Świadectwo jakości,
2. Karta gwarancyjna,
3. Instrukcja użytkowania/DTR.

Forma i termin płatności - przelewem w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

WAŻNE! - NIE DOPUSZCZAMY ZAMIENNIKÓW

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się