Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych położonych w Pasłęku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu dwóch cmentarzy komunalnych w Pasłęku (gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) przy ulicach: Augustyna Steffena, Osińskiego i Ks. Hrynyka, w zakresie:
1) administracji, w szczególności:
a) prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Pasłęku zlokalizowanymi przy ulicach: Augustyna Steffena, Osińskiego i Ks. Hrynyka;
b) prawidłowe, bieżące prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji cmentarnej;
c) obsługa klientów oraz wprowadzanie danych do programu komputerowego;
d) wytyczanie i oznakowanie kwater;
e) dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez firmy pogrzebowe;
f) wyznaczanie miejsc, pod grób i przyszłe pochówki;
g) pobieranie opłat stałych za korzystanie z terenu cmentarzy komunalnych zgodnie z cennikiem opłat;
h) pełnienie nadzoru nad wszelkimi pracami wykonywanymi na terenie cmentarzy komunalnych;
2) wykonywania prac porządkowych, pielęgnacji zieleni oraz zimowego utrzymania:
a) bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych, oraz w pasach przyległych do cmentarzy;
b) wyposażenie cmentarzy komunalnych w przenośne kabiny WC;
c) koszenie terenów zagospodarowanych i niezagospodarowanych;
d) cięcia pielęgnacyjne/usunięcia drzewostanu metoda alpinistyczną;
e) cięcia żywopłotów;
f) zamiatanie alejek;
g) zimowe utrzymanie parkingów i alejek;
h) wykonywanie nasadzeń uzupełniających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się