Przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego oraz w części studialnego, na utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz na terenie Parku Cichociemnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego
konkursu realizacyjnego oraz w części studialnego, na utworzenie terenów zieleni o symbolice
historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz na terenie Parku
Cichociemnych stanowiących część Projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice
historycznej na obszarze m.st. Warszawy” dofinansowanego ze środków UE w ramach
działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona środowiska
w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiąc załączniki nr 1 do SWIZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się