3. Zapytanie poniżej progu -usługi- RODO

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty,po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (21 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się