Pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Polkowice

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zabiegi pielęgnacyjne drzew
• cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne, cięcia korekcyjne, cięcia redukujące, przycinanie koron lub części koron z uwagi na kolizję z infrastrukturą techniczną, kolizją drogową lub ograniczającym widoczność,
• utrzymanie formowanego kształtu korony drzew,
oraz rozdrobnienie gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na odległość do 10 km na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego (w przypadku egzemplarzy chorych wywiezienie i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
b) przycinanie zakrzewień
przycięcie gęstych krzewów i podszycia w celu zachowania skrajni drogi, zebranie powstałych odpadów zielonych oraz rozdrobnienie za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c) przycinanie żywopłotu
przycięcie żywopłotu w celu zachowania skrajni drogi, zebranie powstałych odpadów zielonych oraz rozdrobnienie za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
d) karczowanie krzewów i podszycia
wycięcie odrostów drzew lub krzewów w celu zachowania skrajni drogi, rozdrobnienie gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Polkowice 59100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Polkowice
Rynek 1
Polkowice 59100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się