Wykonanie wycinki drzew i krzewów w pasie 15 m na linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Granica Państwa (Jakuszyce) w km -3,124 – 29,844 wraz z pozyskaniem i odkupieniem ściętego drewna oraz wykonaniem pasów przeciwpożarowych

» Opis zapytania

„Wycinka drzew i krzewów w pasie 15 m na linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) w km -3,124 – 29,844 wraz z pozyskaniem i odkupieniem ściętego drewna” oraz „Wykonanie pasów przeciwpożarowych o minimalnej szerokości 4,0 m wraz z wycinką drzew i krzaków oraz pozyskaniem i odkupieniem ściętego drewna na linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce)”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się