DOSTAWA - MIESZALNIK PODWÓJNY WEDŁUG TECHNOLOGII DMLS.

» Opis zapytania

Proszę o podanie oferty cenowej, czasu oczekiwania oraz warunków płatności na n/w asortyment:

1. MIESZALNIK P04010007 MATERIAŁ MS1-1.2709 DMLS PODWÓJNY - 80 SZT (SZACUNKOWE ILOŚCI DO ZAKUPU W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY).

AKTUALNIE DO ZAKUPU JEST PRZEWIDZIANE 20 SZT W/W MIESZALNIKÓW.

OFERTA WYŁĄCZNIE NA ASORTYMENT ZGODNY Z NASZYM ZAPYTANIEM ORAZ ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.

W ofercie proszę podać:
- cenę jednostkową oraz czas jej obowiązywania (np. do końca roku kalendarzowego);
- czas dostawy od momentu otrzymania zamówienia;
- warunki/koszt dostawy (PROSZĘ O WLICZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU W CENĘ TOWARU);
- warunki płatności (PRZELEW MINIMUM 60 DNI).

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 076 8470 919 lub fax. 076 8470 984.

Proszę o odpowiedź z ofertą do dnia 31.07.2018 r.

„Treść wiadomości wraz z załącznikami stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, kopiowanie i udostępnianie osobom nieupoważnionym jest zakazane.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się