Zawarcie umowy serwisowej na okres pogwarancyjny ciągu technologicznego ogrzewania powietrza wlotowego do szybu SW-4 w latach 2018 - 2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy serwisowej na okres pogwarancyjny ciągu technologicznego ogrzewania powietrza wlotowego do szybu SW-4 w latach 2018 - 2020.

Obsługa serwisowa jw. powinna zapewnić prawidłowe działanie i eksploatację ciągu technologicznego ogrzewania powietrza wlotowego do szybu SW-4 w ww. okresie.

Szczegółowy zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia (w ramach prowadzonego postępowania przetargowego) zawarty jest w Załączniku nr 1.

Pozostałe warunki realizacji zadania - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Projektem Umowy (IPU) do postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się