Wycinka 8 sztuk topoli kanadyjskiej z działki nr 715/26 obręb Rudna

» Opis zapytania

Wykonawca dokona wycinki 8 sztuk topoli kanadyjskiej z działki 715/26 obręb Rudna o obwodach od ok. 100 cm do ok.170 cm mierzonych na wysokości 130 cm zgodnie z decyzją Wójta Gminy Rudna z dnia 12.05.2017 roku.
W/w drzewa należy usunąć przy użyciu podnośnika koszowego (drzewa rosną przy ogrodzeniu z jednej strony, natomiast z drugiej znajdują się ułożone rury, a przy koronach drzew biegnie linia kablowa).
Wykonawca na swój koszt uporządkuje teren po wykonanych pracach poprzez uprzątnięcie z odrostów, gałęzi i drewna powstałego z wycinki (bez konieczności usuwania karpin) oraz zagospodarowanie ich we własnym zakresie.
W ramach rozliczenia za usługę Wykonawca przejmie drewno powstałe z wycinki (oferowana cena za usługę powinna być pomniejszona o wartość drewna).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się