Ocena stanu technicznego wraz z określeniem prognozy trwałości kotła oraz rurociągów parowych bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

Przedmiotem zapytania o informację jest zbadanie rynku potencjalnych Wykonawców w zakresie wykonania zamówienia:

" Ocena stanu technicznego wraz z określeniem prognozy trwałości kotła oraz rurociągów parowych bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini".

Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci wzięcia udziału w postępowaniu na wskazany w zapytaniu przedmiot zamówienia.

W zapytaniu Zamawiający wskazał termin realizacji, warunki jakie winien spełnić potencjalny Wykonawca. W przypadku pytań/wniosków do przedstawionych dokumentów prosimy o uwagi w tym zakresie.

Zainteresowanych realizacją niniejszego zamówienia, prosimy o przesłanie krótkiej informacji zwrotnej za pomocą zakładki "Pytania/informacje".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się