Przegląd komór laminarnych wraz z ewentualną wymianą filtrów HEPA dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeglądu komór laminarnych wraz z ewentualną wymianą filtrów HEPA dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz „Zakres przeglądu serwisowego” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta wpłynie na adres Zamawiającego na całość zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się