Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2018” - przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Nawojowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do poszczególnych placówek Gorących posiłków jednodaniowych:
a/ ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml

Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.
Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.


Placówka Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Nawojowej 48
Szkoła Podstawowa w we Frycowej 35
Szkoła Podstawowa w Bączej-Kuninie 34
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach 25
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej 38
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej 10

RAZEM 190


2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 4,20 zł brutto licząc w cenach hurtowych.
W rozumieniu Zamawiającego, surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednego gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego” jest to jedynie koszt surowca potrzebnego do przygotowania posiłku. Cena za przygotowania jednego posiłku winna być wyższa od kwoty 4,20 zł brutto o pozostałe koszty związane z wyprodukowaniem, koszty opakowań jednorazowych, dostarczenie do poszczególnych szkół, wydanie uczniom oraz kosztu odbioru i utylizacji naczyń jednorazowych oraz pozostałe koszty które ponosi wykonawca.

Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 2 tygodni /10 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.

Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.

Przewidywane przerwy obiadowe w szkołach:

Placówka Przerwy obiadowe
Szkoła Podstawowa w Nawojowej 11:55-12:10
Szkoła Podstawowa w we Frycowej 11:35-11:50
Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie 10:05-10:25
Szkoła Podstawowa w Homrzyskach 10:25-10:45
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Małej 11:15-11:35
Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej 10:35-10:55

W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych jednorazowych. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji najpóźniej w dniu następnym.

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

3. Wykonawca zapewnia transport posiłków we własnym zakresie. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób, aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę.

4. Firma cateringowa dostarczająca posiłki musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

5. Przygotowanie posiłków w okresie od dnia 04.09.2018 r. do 21.12.2018 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
55.52.31.00-3 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych,
55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się