świadczenie usług rekrutacji i kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska wraz z obsługą kadrowo-płacową

» Opis zapytania

1. Przdmiotem zamówienia jest rekrutacja 13 osób na płatne staże w 13 regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska na 6 000 godzin zegarowych odnoszących się łącznie do 13 Stażystów w terminie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. , poprzedzone nieodpłatnym, obowiązkowym szkoleniem w dniach 9 września 2018 r. – 15 września 2018 r., wraz z obsługą kadrowo-płacową. Organizacja i przeprowadzenie Szkolenia nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia i będzie stanowiło przedmiot odrębnego postępowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się