Utworzenie punktu widokowego na Górze Makowskiej w Gminie Maków Podhalański.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Utworzenie punktu widokowego na Górze Makowskiej w Gminie Maków Podhalański.
z podziałem na CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: Roboty ziemne oraz podbudowy przy wykonaniu punktu widokowego
CZĘŚĆ NR 2: Dostawa i montaż wyposażenia punktu widokowego
Zakres prac w zadaniu obejmuje:
1. Roboty ziemne
2. Podbudowy z kruszyw, tłuczni
3. Ławy i obrzeża
4. Układanie chodników z kostki betonowej
5. Humusowanie i obsypanie skarp
6. Dostawa i montaż na fundamencie betonowym lunety obserwacyjnej
7. Dostawa i montaż na fundamencie betonowym wiaty drewnianej o pow. zabudowy od 23 do 25 m2
8. Dostawa i montaż na fundamencie betonowym stołu i ław wyposażenia punktu widokowego
9. Dostawa i montaż koszy betonowych
10. Dostawa i montaż na fundamencie betonowym tablic informacyjnych oraz tablic drogowskazowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić:
a. wykonanie obsługi geodezyjnej.
b. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się