Świadczenie przez licencjonowanego asesora usług doradztwa i przeprowadzenia procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego (np.: BREEAM, LEED) dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota ( psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie przez licencjonowanego asesora usług doradztwa i przeprowadzenia procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego (np.: BREEAM, LEED) dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
3. Opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacją” lub „SIWZ”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się