Dostawa i zaladunek (serwis) materiałów (Al, As, Be, In) do stanowiska MBE Riber 21 DZ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i załadunek (serwis) materiałów (Al, As, Be, In) do stanowiska MBE Riber 21 DZ.
Specyfikacja oraz wykaz elementów wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi (czystość) materiałów wsadowych, będących przedmiotem zamówienia są zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem Nr 3 do SIWZ, jak również w Opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 3A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się